13 มกราคม 2564 ที่วัดสมุห์เขตตาราม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร พระราชวิจิตรปฎิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระอธิการชูศักดิ์ กตธมโม อายุ 63 ปี เจ้าอาวาสวัดสมุหเขตาราม ในวันนี้คณะสงฆ์เป็นเจ้าภาพ ในเวลา 18.30 น. ได้เริ่มพิธีการทางศาสนา

การดำเนินพิธีทางศาสนา เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การบูชาพระรัตนตรัย ก็ใช้แบบย่อ จนถึงการสวดพระอภิธรรมศพ ก็เปลี่ยนจังหวะการสวดให้มีจังหวะที่เร็วขึ้นและลดทอนบทสวดลงไปจนถึงช่วงเวลา วางผ้าบนภูษาโยง จากที่เคยเชิญแขก8 คน ก็เหลือเพียง1 คน และ ในการถวายเครื่องไทยธรรมจาก8 คนก็เหลือเพียง 1 คน เท่านั้น ทำให้ ช่วงเวลาในการจัดพิธี จาก 1.30 ชม. เหลือเพียง 20 นาทีเท่านั้น อีกทั้งการเลี้ยงอาหารแขก ก็ ใช้อาหารกล่องให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน

 

พระราชวิจิตรปฎิภาณ กล่าวว่า ได้ออกประกาศของคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร เรื่องวิธีปฏิบัติการประกอบพิธีทางศาสนา ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขานรับนโยบายของรัฐบาล และเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อด้วย หลังจากได้มีการปฏิบัติในช่วงหลังปีใหม่ ปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ทั้งในฝ่ายของจังหวัดชุมพร และ บรรดาญาติโยม เนื่องจากทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงมาก ร่วม 2 เท่า ได้กำชับให้เคณะสงฆ์ และ ญาติโยม ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะสงฆ์ประกาศไว้อย่างชัดเจนด้วย