13 ม.ค.64 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปรียบเทียบรายได้ของรถไฟฟ้าทุกสาย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยระบุว่า
 

-รถไฟฟ้ายุคโควิด-19
“คนหาย-รายได้หด” เท่าไหร่?
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจทุกประเภทได้รับความเดือดร้อนไปตามๆ กัน หนักบ้าง เบาบ้าง รวมทั้งธุรกิจเดินรถไฟฟ้าที่มีจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีการ Work From Home และมีการเรียนทางออนไลน์จำนวนไม่น้อย

ผมได้เปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารและรายได้ของรถไฟฟ้าในกรณีที่ไม่มีและมีโควิด-19  ได้ผลดังนี้
ปี 2562 (ไม่มีโควิด-19) ใช้ข้อมูลเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562
รถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 870,000 คน และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 26.7 ล้านบาท
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งมีบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็มเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 440,000 คน และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 11.8 ล้านบาท
ปี 2563 (มีโควิด-19 รอบแรก)
รถไฟฟ้าสายสีเขียวมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 537,000 คน ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 333,000 คน คิดเป็น 38.3% และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 16.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 10.6 ล้านบาท คิดเป็น 39.7%
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 284,000 คน ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 156,000 คน คิดเป็น 35.5% และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 7.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 4 ล้านบาท คิดเป็น 33.9%
ปี 2564 (มีโควิดรอบ 2) ใช้ข้อมูลเดือนมกราคม 2564
รถไฟฟ้าสายสีเขียวมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 355,000 คน ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 515,000 คน คิดเป็น 59.2% และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 10.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 16.5 ล้านบาท คิดเป็น 61.8%
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 167,000 คน ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 273,000 คน คิดเป็น 62% และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 4.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 7.2 ล้านบาท คิดเป็น 61%

เมื่อดูข้อมูลรายเดือนพบว่าในเดือนเมษายน 2563 ผู้โดยสารและรายได้ลดลงมากที่สุด กล่าวคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 177,000 คน ลดลงจากปี 2562 ประมาณวันละ 693,000 คน คิดเป็น 79.7% และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 6.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 19.8 ล้านบาท คิดเป็น 74.2% 
ในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 97,000 คน ลดลงจากปี 2562 ประมาณวันละ 343,000 คน คิดเป็น 78% และมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 2.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 วันละประมาณ 9.1 ล้านบาท คิดเป็น 77.1%
หลังจากเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมาพบว่ามีผู้โดยสารและรายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ยังไม่เท่ากับในปี 2562 พอมาเจอโควิด-19 รอบ 2 ในกลางเดือนธันวาคม 2563 ทำให้ผู้โดยสารและรายได้ในเดือนมกราคม 2564 ลดลงมาดังกล่าวแล้วข้างต้น
พิษโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนให้กับธุรกิจทุกประเภท และประชาชนทุกหย่อมหญ้าจริงๆ
 

                   "ดร.สามารถ" เปิดข้อมูลรถไฟฟ้ายุคโควิด-19 "คนหาย-รายได้หด"