เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ม.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 12 มกราคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 35 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 10 ราย เป็นคนไทย 4 ราย และคนต่างด้าว 6 ราย และพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 25 ราย จำแนกเป็นคนไทย 24 ราย และ ต่างด้าว 1 ราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"สุพรรณบุรี" ส่งทีมแพทย์-พยาบาล ช่วยสมุทรสาคร พ่อเมืองเดินทางไปให้กำลังใจ

 

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,552 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 796 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,756 ราย ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 155 ราย ต่างด้าว 175 ราย และมีผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 915 ราย เป็นคนไทย 28 ราย คนต่างด้าว 887 ราย
 

ขณะที่ผู้พบเชื้อที่สามารถกลับบ้านได้แล้วรวมทั้งหมด 2,306 ราย โดยจำแนกเป็น รักษาหายในโรงพยาบาลเป็นคนไทยรวม 439 ราย และต่างด้าว 60 ราย กับ ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วปลอดเชื้อโควิด สามารถให้กลับบ้านได้รวม 1,807 ราย เป็นคนไทย 173 ราย และคนต่างด้าวรวม 1,634 ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงที่ 1 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ป่วย'โควิด-19'รายใหม่เพิ่ม35 จากการค้นหาเชิงรุก