ที่ วัดศิริพัฒนาราม บ้านหนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร บรรยากาศยังคงคึกคักมีเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้นำข้าวเปลือก ที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวที่ใช้รถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวทำให้ยังมีความชื้นสูง  โดยต่างจับจองพื้นที่ภายในวัดตั้งแต่ลานพระอุโบสถ จนเต็มพื้นที่ไปถึงลานหอระฆัง เต็มไปด้วยข้าวเปลือกของชาวนาที่นำข้าวมาตาก หลังทราบว่า เจ้าอาวาส เปิดลานวัดให้ชาวนานำข้าวมาตาก จากการสอบถามชาวบ้านที่กำลังตากข้าวในวัดทราบว่า หลวงพ่อเจ้าอาวาส ประกาศให้ชาวนาที่ไม่มีที่ตากข้าว ให้นำมาตากที่ลานวัด  แทนการนำไปตากข้าวไว้บนถนน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผิดกฎหมาย และอาจถูกมิจฉาชีพมาลักขโมย

นางประภัสสร  ริมโพธิ์ศาล อายุ 51 ปี ชาวนาหนองปลาน้อย ที่นำข้าวมาตาก กล่าวว่า ถือว่าดีเพราะวัดมีพื้นที่กว้างขวาง และช่วงนี้ทางวัดยังไม่มีกิจกรรมทางศาสนา ยังเป็นการสร้างวินัยให้กับเกษตรกรชาวนาที่นำข้าวมาตากที่วัด เมื่อรายไหนข้าวแห้งก็เก็บบรรจุใส่กระสอบนำกลับไปเก็บขึ้นยุ้งฉาง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านคนอื่น ได้เข้ามาตากข้าว ถือเป็นการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน  บางรายก็ยังมีการบริจาคเงินให้วัดเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟตามศรัทธา  ส่วนสาเหตุที่ชาวบ้านนิยมนำข้าวมาตากบนพื้นซีเมนต์หรือพื้นถนน เพราะจะแห้งเร็ว เนื่องจากพื้นเป็นลานปูนสะสมความร้อน ลดเวลาตากข้าวเหลือ 3-4 วัน และที่ทำให้มั่นใจเพราะวัดมีการเปิดไฟแสงสว่าง และปิดประตูในช่วงเวลากลางคืน  มีกล้องวงจรปิดทำให้เกิดความปลอดภัยไม่ต้องมานอนเฝ้าเหมือนที่อื่น

                                             ประภัสสร  ริมโพธิ์ศาล อายุ 51 ปี

ทั้งนี้ทุกปีในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว พระครูปราโมทพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัด จะเปิดลานวัด เป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนให้ชาวนา ที่ไม่มีพื้นที่ตากข้าวหลังจากเก็บเกี่ยว ให้สามารถนำข้าวมาตากที่ลานวัดได้ และช่วงนี้ทางวัดก็ยังไม่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาแต่อย่างใด เป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นความดีงามช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างวัดและชุมชน

ทวีป  ศรีสุชาติ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สกลนคร