ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้เพิ่ม 11 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine , ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ไม่เข้าสถานที่กักกัน รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ

 

ทำให้ยอดป่วยสะสม 3,913 ราย รักษาหายวันนี้ 5 ราย รวม 3,761 ราย เสียชีวิตรวม 60 ราย เหลือรักษาในโรงพยาบาล 92 ราย

 

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine จากฝรั่งเศส 1 ราย , เนเธอร์แลนด์ 1 ราย , สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย , นอร์เวย์ 2 ราย , สหราชอาณาจักร 1 ราย , ฮังการี 2 รายและสหรัฐอเมริกา 1 ราย

 

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ จากเมียนมา 1 ราย 

 

และในประเทศไทย จากเมียนมา 1 ราย

 

 

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19