ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานฝายพับได้กว๊านพะเยา เพื่อนำไปปรับใช้ในการก่อสร้างฝายในจุดอื่นๆ ณ ศูนย์ประมงน้ำจืด อ.เมือง จ.พะเยา ต่อมาได้เดินทางไปยัง อบต.จำปาหวาย เพื่อตรวจดูความคืบหน้าการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ที่ในหลวงรัชกาลที่9 ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ ไว้ใช้เพื่อการทำเกษตรกรรม และเพื่ออุปโภค-บริโภค สุดท้ายได้เดินทางมาพบปะพี่น้องเกษตรกรอำเภอแม่ใจ เพื่อรับฟังความคืบหน้า เกี่ยวกับปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรได้เคยร้องเรียนไว้ 
 

"ร.อ.ธรรมนัส"ลงพื้นที่ดูงาน-พบปะเกษตรกรหลายแห่ง จ.พะเยา

พร้อมทั้งปัญหาที่มีเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ก็จะเร่งดำเนินการ และตรวจดูความคืบหน้าการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำ ต้นน้ำแม่อิง และการพัฒนาหนองเล็งทราย ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

"ร.อ.ธรรมนัส"ลงพื้นที่ดูงาน-พบปะเกษตรกรหลายแห่ง จ.พะเยา

"ร.อ.ธรรมนัส"ลงพื้นที่ดูงาน-พบปะเกษตรกรหลายแห่ง จ.พะเยา