ทนายรัชพล ศิริสาคร ทนายความชื่อดัง โพสต์ข้อความเตือนชาวนาที่เอาข้าวมาตากบนถนนว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย "การตากข่าวบนถนน นอกจากจะเป็นความผิดหลายกระทงแล้ว ล่าสุดได้ข่าวว่ามีการเอาตะปูมาวางกันรถเหยียบอีก ซึ่งเข้าข่ายเจตนาฆ่าเลย"


แชร์ว่อน ตากข้าวบนถนนเอาตะปูวางกันรถเหยียบ ทนายดังชี้เข้าข่ายเจตนาฆ่า

 

การเอาตะปูมาวาง หากรถมาด้วยความเร็วแล้วเหยียบตะปูอาจเกิดอุบัติเหตุถึงตายได้ ซึ่งผู้ที่เอาตะปูมาวางย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าจะทำให้คนตาย จึงเข้าข่ายเจตนาฆ่า ซึ่งมีโทษสูงสุดประหารชีวิต

 

เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้วก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

 

ทั้งนี้ตามกฎหมาย มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"