กรมการปกครอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2563  ณ อาคาร Exhibition Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้กับปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง รวม 1,074 คน พร้อมการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย

                      กรมการปกครอง ขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

 

                    กรมการปกครอง ขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

และนายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้เน้นย้ำการทำหน้าที่ของฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อน 10 Flagship for DOPA Excellence 2020 โดยกล่าวว่า ข้าราชการกรมการปกครองโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่ง “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ การทำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” รวมทั้งข้อราชการสำคัญและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วย

                   กรมการปกครอง ขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่