เปิดรายละเอียดผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่ประเทศไทยตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,345 ราย ด้วยกัน 

 

 

เผยผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ถูกตรวจพบเชื้อหลังกลับถึงไทยมากกว่า 10 วัน

 

โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอียิปต์ 4 ราย , ซาอุดิอาระเบีย 10 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย

 

- ผู้ป่วยจากอียิปต์ 4 ราย ประกอบด้วย เป็นชายไทยอายุ 22 , 23 , 26 และ 28 ปี เดินทางกลับถึงไทยเมื่อ 24 ก.ค.2563 (เที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 5 ราย) เข้าพัก State Quarantine จ.ชลบุรี และตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ส.ค.2563 ทั้งหมดไม่มีอาการ

 

- ผู้ป่วยจากซาอุดิอาระเบีย 10 ราย ประกอบด้วย เป็นนักศึกษาชายไทย 9 ราย อายุระหว่าง 24-28 ปี ส่วนอีก 1 รายเป็นชายไทยอายุ 43 ปี อาชีพพนักงานโรงงาน เดินทางกลับถึงไทยเมื่อ 25 ก.ค.2563 (เที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 2 ราย) เข้าพัก State Quarantine จ.ชลบุรี และตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ส.ค.2563 ทั้งหมดไม่มีอาการ

 

- ผู้ป่วยจากญี่ปุ่น 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 29 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางกลับถึงไทยเมื่อ 31 ก.ค.2563 เข้าพัก State Quarantine จ.สมุทรปราการ และตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ส.ค.2563 ไม่มีอาการ

 

 

 

เผยผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ถูกตรวจพบเชื้อหลังกลับถึงไทยมากกว่า 10 วัน