ที่ศาลปกครองกลาง วันที่ 30 ก.ค. 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้า สกสค. 961 คนมายื่นฟ้อง ผอ.องค์การค้า สกสค. ต่อศาลปกครองกลาง ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบ โดยมูลเหตุเกิดจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ประกาศคำสั่งเลิกจ้างพนักงาน จำนวน 961 คน จากทั้งหมด 1,035 ราย โดยมีผลเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้ ลงนามโดยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. โดยอ้างว่าเป็นผลมาจากภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 15 ปี และเพื่อเป็นการปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์กรนั้น

 

คำสั่งการเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการ สกสค. และไม่มีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ซึ่งภาวะการขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากนักการเมืองที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ใน สกสค.ทั้งสิ้น โดยใช้อำนาจในการบริหารในการนำงานพิมพ์ของ สกสค.ไปว่าจ้างเอกชนให้พิมพ์แทน ทำให้ สกสค.ไม่มีงานพิมพ์ เกิดภาวะการขาดทุน ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ สกสค.ต่างมีผลประกอบการทำกำไรให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่องปีๆ หนึ่งนับพันล้านบาท ซึ่งจากนี้ไปหาก สกสค.ไม่ได้พิมพ์หนังสือเรียนเอง ก็จะทำให้ราคาหนังสือเรียนของนักเรียนมีราคาแพงขึ้นแน่นอน

 

นอกจากนั้นเป็นที่สังเกตว่าที่ดินขององค์การค้าของ สกสค.ที่ลาดพร้าว กว่า 49 ไร่ ซึ่งอยู่ในทำเลทองใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า กำลังเป็นที่หมายปองของมหาเศรษฐีในลำดับต้นๆของประเทศที่อาจจะเข้ามาขอเช่าเพื่อนำมาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าได้ จึงส่งนอมินีเข้ามาทำลายองค์การค้า สกสค.ให้เกิดภาวการณ์ขาดทุน จะได้ใช้เป็นเหตุอ้างในการปล่อยเช่าที่ดินดังกล่าวได้

 

"ศรีสุวรรณ" นำพนักงาน สกสค. ร้องศาลปกครองระงับการเลิกจ้าง

 

 

พนักงานของ สกสค.ที่ลูกคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ.2554 ที่ระบุว่าหากจะเลิกจ้างได้ก็ต่อเมื่อองค์การค้าถูกยุบหน่วยงานเท่านั้น ดังนั้นคำสั่งเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 961 คน ของ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. จึงไม่มีกฎหมายรองรับ ตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จึงได้มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการเลิกจ้างดังกล่าวเสีย

 

"ศรีสุวรรณ" นำพนักงาน สกสค. ร้องศาลปกครองระงับการเลิกจ้าง

 

ทั้งนี้ สมาคมฯและพนักงานขององค์การค้า สกสค.ได้มีคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพนักงาน สกสค.ทั้ง 961 คนที่จะถูกเลิกจ้างในวันที่ 1 ส.ค.63 นี้ต่อไปด้วย

 

"ศรีสุวรรณ" นำพนักงาน สกสค. ร้องศาลปกครองระงับการเลิกจ้าง