เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม​ 2563 นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)​ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยได้พบปะและพูดคุยกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการนมโรงเรียนรวมทั้งการแจกใบงานและการบ้าน ตลอดจนการเรียนผ่านโทรทัศน์และเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์​ COVID-19​ 

 รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรีในครั้งนี้ ได้ให้กำลังใจครูทุกท่านที่วางแผนงานและบริหารจัดการการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19​ ได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดระบบให้เด็กมารับใบงานและนมโรงเรียน ซึ่งคำนึงถึงมาตรการการป้องกันโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข​เป็นสำคัญ เป็นต้น

 

หลังจากเริ่มเรียนผ่านทางโทรทัศน์ (On Air) ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม​ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ​ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 แม้ว่าในภาพรวมจะยังพบปัญหาด้านต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ​ก็พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและเร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กทุกคนมีคุณภาพมากที่สุด 

 โดยเน้นย้ำว่าการตัดสินใจสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม​ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น หากการแพร่ระบาดของ COVID-19​ มีความรุนแรงมาก  การเรียนผ่านโทรทัศน์และการเรียนออนไลน์ ก็เป็นรูปแบบและวิธีการสอนที่มีความเหมาะสม จากวันนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม​ เป็นโอกาสดีให้ ศธ. ได้เตรียมความพร้อม ปรับปรุง และพัฒนา สิ่งต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นตัวอย่างจากประเทศที่เปิดโรงเรียนแล้วเกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ทำให้โรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง 

 "การเรียนการสอนที่โรงเรียนยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ในสถานการณ์​เช่นนี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ จัดการเรียนการสอนให้เด็กอย่างทั่วถึง ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้" รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว

"ณัฏ​ฐ​พล" เยี่ยมบ้านเด็กนครปฐม-ราชบุรี ตามติดเรียนออนไลน์