6 เมษายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 51 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 2,220 ราย รักษาหาย 793 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 26 ราย

 

จากการวิเคราะห์จากแผนภูมิการติดเชื้อโควิด-19 ตลอดช่วง3 เดือนที่ผ่านมา ใน กทม.และต่างจังหวัด เดือนมกราคม - 4 เมษายน 2563 พบว่า

ปัจจัยเสี่ยงของคนไทยที่ติดเชื้อใน กทม.
 
จากแผนภูมิจำแนกให้เห็นผู้ที่ติดเชื้อในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่แออัด, สนามมวย, สถานบันเทิง , สัมผัสกับผู้ป่วยเดินทางต่างประเทศ ,อาชีพเสี่ยง, บุคลากรทางการแพทย์, สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน, และเมื่อสอบถามเป็นรายบุคคลลงลึกในข้อมูลไปอีก ตามตารางจะเห็นได้เลยว่า การติดเชื้อโควิดจำนวนกว่า 35% ติดจากคนที่อยู่ร่วมบ้านกันมากที่สุด
รองลงมา คือ เพื่อน/เข้าสังคม 21%
อยู่ในสถานที่เดียวกัน 16%
ร่วมงาน 22%
ไม่ระบุ 5%
 
จำแนกกราฟให้เห็นชัด คนไทยติดเชื้อโควิดจากคนในบ้านด้วยกันมากที่สุด
 
 
 

 
ขณะที่ในต่างหวัดก็เช่นเดียวกัน ปัจจัยเสี่ยงของคนที่ติดเชื้อโควิดในต่างจังหวัด ตามแผนภูมิแบ่งเป็นดังนี้
 
สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน , อาชีพเสี่ยง , บุคลากรการแพทย์ ,อยู่ระหว่างสอบสวน โดยข้อมูลตามตาราง ลักษณะการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จะเห็นได้เช่นเดียวกันว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก
การอยู่ร่วมบ้านกัน ถึง 49%
เพื่อน/เข้าสังคม  13%
อยู่ในสถานที่เดียวกัน 14%
ร่วมงาน 15%
ไม่ระบุ 8%
 
จำแนกกราฟให้เห็นชัด คนไทยติดเชื้อโควิดจากคนในบ้านด้วยกันมากที่สุด