ร้านขายยา ใน กรุงเทพมหานคร นำแผ่นพลาสติกใสขนาดใหญ่มากั้นระหว่างเภสัชกรกับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) พร้อมทั้งเจาะช่องเล็กๆ สำหรับรับเงินและรับยา

 

 

 

สื่อนอกตีข่าวร้านขายยา กทม. ใช้แผ่นพลาสติกใสลดเสี่ยงติดโควิด-19

 

 

 

สื่อนอกตีข่าวร้านขายยา กทม. ใช้แผ่นพลาสติกใสลดเสี่ยงติดโควิด-19

 

 

 

สื่อนอกตีข่าวร้านขายยา กทม. ใช้แผ่นพลาสติกใสลดเสี่ยงติดโควิด-19

 

 

 

สื่อนอกตีข่าวร้านขายยา กทม. ใช้แผ่นพลาสติกใสลดเสี่ยงติดโควิด-19

 

 

 

--------------------

ที่มา : xinhuathai.com