เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับแจ้งว่ามีอาจารย์พิเศษของคณะฯ ติดโรคโควิด-19 โดยได้รับข้อมูลว่ามีไข้ตั้งแต่วันที่18 มี.ค.63 และเดินทางเข้ามายังคณะฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เมื่อทราบเรื่องดังกล่าวคณะฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังนี้