บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แถลงการณ์แจ้งมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หลังจากที่กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในห้างฯ รวมตัวเดินขบวนประท้วงภายในห้างเพื่อขอลดค่าเช่า 50% อันเนื่องจากพิษเศรษฐกิจและโรคระบาดไวรัสโควิด-19

 

ห้างแพลทินัม ยืดอกช่วยผู้ค้าผ่านพ้นวิกฤตพิษเศรษฐกิจ-โควิด-19

 

 

ทางบริษัทได้ตระหนักและเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมานั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจาพูดคุยกับร้านค้าผู้เช่าอยู่เสมอเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ทางบริษัทฯ ได้วางแผนมาตรการช่วยเหลือด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย สำหรับแผนการมาตรการในระยะยาวด้านงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย จะมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทั้งปี พร้อมเปิดพื้นที่โปรโมทโฆษณาของร้านค้าภายในศูนย์การค้าตลอดจนสื่อภายนอกอื่นๆ ให้เป็นพิเศษ 

 

สำหรับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะมาใช้บริการภายในศูนย์การค้า 

 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงจำนวนลูกค้าภายในศูนย์การค้าปัจจุบันที่มียอดลดลงบ้างตามสถานการณ์ แต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ด้านกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของศูนย์การค้า เป็นคนไทย 60% ต่างชาติ 40% ในสัดส่วนของชาวต่างชาตินั้นก็มีความหลากหลาย 

 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการดังกล่าว จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือร้านค้าได้ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากร้านค้าเพิ่มเติม และยืนยันว่าจะจับมือกับทางร้านค้าผู้เช่าเพื่อหาแนวทางที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกันไปได้ด้วยดี

 

 

 

ห้างแพลทินัม ยืดอกช่วยผู้ค้าผ่านพ้นวิกฤตพิษเศรษฐกิจ-โควิด-19