คำถาม: #มาตรการในการตรวจผู้เดินทางที่มาจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ #เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย #อันเนื่องประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (17 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

 

              คำตอบ: “กระทรวงสาธารณสุขไทยใช้มาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคไวรัสโคโรน่า 19 หรือ โควิด-19 (COVID-19) เช่นเดียวกับการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน”

              ได้แก่ การคัดกรองก่อนขึ้นเครื่องบิน และระหว่างอยู่บนเครื่องบิน โดยบุคลากรของสายการบิน

              เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติในประเทศไทย ผู้เดินทางจะถูกตรวจคัดกรองตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดโดยเครื่องวัดอุณหภูมิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบริเวณประตูผู้โดยสารขาเข้า และจุดที่กำหนด

              สำหรับเด็ก และผู้พิการ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น หรือในบางจุดผ่านพรมแดน ผู้เดินทางจะได้รับการตรวจโดยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ

 

 

 

เที่ยว "ญี่ปุ่น - สิงคโปร์" กลับมาต้องเจอคัดกรอง

 

 

 

              หากพบว่า ผู้เดินทาง มีไข้ ร่วมกับอาการโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจผู้เดินทางจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่กำหนด

              สำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการป่วยใดๆ จะได้รับ “บัตรคำแนะนำด้านสุขภาพ” (Health Beware Card) และคำแนะนำว่า ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศจีน หรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคฯ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนอยู่หนาแน่น รักษาร่างกายให้แข็งแรง และสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้ ร่วมกับ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ใกล้บ้าน / ที่พัก พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ

              ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422