ชมภาพชุดสุด Exclusive  พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปสมบทแล้ว ที่วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย  ได้ฉายา 'สุรเชฏฺฐโพธิ'

        ทั้งนี้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีกำหนดบวช 9 วัน และจะลาสิกขาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะเดินทางกลับประเทศไทยทันที

ชมภาพชุดสุดExclusiveพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปสมบทที่อินเดีย

ชมภาพชุดสุดExclusiveพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปสมบทที่อินเดีย

ชมภาพชุดสุดExclusiveพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปสมบทที่อินเดีย

ชมภาพชุดสุดExclusiveพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปสมบทที่อินเดีย

ชมภาพชุดสุดExclusiveพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปสมบทที่อินเดีย

ชมภาพชุดสุดExclusiveพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อุปสมบทที่อินเดีย