16 ธันวาคม 2562ที่สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำนายสมชาย โชติพันธ์ และน.ส.จิราภรณ์ เรืองเดชา ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอายุ 9 ปีของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านปากเกร็ด นนทบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา  

ซึ่งได้นำพานักเรียนไปออกค่ายวิทยาศาสตร์ที่โรงแรมชื่อดังของชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 19-21 ต.ค.62 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของครู อาจารย์ และผู้ควบคุม ดูแล นักเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรม ทำให้เด็กนักเรียนของผู้ปกครองข้างต้นต้องจมน้ำเสียชีวิตในขณะเข้าร่วมกิจกรรมการว่ายน้ำในสระของโรงแรมดังกล่าว

 

เหตุที่เกิดขึ้นจนกระทั่งบัดนี้ยังไร้วี่แววความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนและโรงแรมดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะเข้ามาดูแล เยียวยา ความรู้สึกและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักมนุษยธรรมแต่อย่างใด ทั้งๆที่กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งปราศจาคความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย หรือตามพฤติการณ์อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.290-291 มีระวางโทษจำคุก 3-20 ปี ประกอบประมวลกฎหมายแพ่ง ม.420 ซึ่งเป็ฯเหตุทางละเมิดด้วย

 

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจำต้องนำผู้ปกครองของเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้าร้องเรียนต่อ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสั่งการให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนชื่อดังดังกล่าว และหากเป็นไปได้จักได้เจรจาหาทางออกร่วมกันในทางที่เหมาะสม โดยมิจำต้องนำความขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีความให้เสียเวลา เสียชื่อเสียงต่อโรงเรียนและโรงแรม