กทม. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ  โดยแบ่งเป็น 4 พื้นที่ คาดเริ่มการก่อสร้างในเส้นทางนำร่องแต่ละพื้นที่ได้ในเดือน ธ.ค.2562 ตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565

 

               นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยกรณีที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ กทม.ปฏิบัติตามมติดังกล่าว รวมทั้งให้คำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น 

 

 

               ที่ผ่านมา กทม. ได้กำชับให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการดิจิทัลฯ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วยการจัดหาผู้รับจ้างที่จะติดตั้งท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน

 

แบ่ง 4 โซน นำสายสื่อสารลงใต้ดิน แล้วเสร็จปี 2565

 

               โดยแบ่งเป็น 4 พื้นที่ คาดจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเส้นทางนำร่องแต่ละพื้นที่ได้ในเดือน ธ.ค. 2562 เพื่อประเมินปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและนำมาเป็นแนวทางดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด 

 

               ซึ่งโครงการนำสายสื่อสารลงดิน มีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565

 

               ส่วนสายสื่อสารที่มีการแขวนลอยอากาศบนเสาไฟฟ้าในขณะรอการก่อสร้างท่อร้อยสายลงดิน นั้น กทม. มีแผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

               และผู้ประกอบการวางโครงข่ายสื่อสารทุกราย ร่วมจัดระเบียบแนวสายที่รกรุงรัง โดยรื้อสายเดิมที่ไม่ได้ใช้งานและจัดวางสายใหม่ตามแนวเส้นทางต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพของเมือง