เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานก.พ.เดิม สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสมัชชาคนจน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งกำชับให้เป็นเรื่องเร่งด่วน ในเรื่องของการลดความเดือดร้อนแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ตามคำสั่งสำนักนายก ที่ 334/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

ถกแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

ถกแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

          สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการ รมว.คมนาคม, นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน, น.ส.ภัทรานิษฐ์ เขียวรอด ผอ.สป.รง., นายสรศิลธุ์ ไตรจักรภพ ผช.รมว.ศธ., นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผอ.สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ถกแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

          ภายหลังจากประชุมเสร็จ นายสุภรณ์ ได้เชิญ นายสามารถ ให้เข้ารับฟังแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ และถูกฉ้อโกง เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางศูนย์ร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลได้ดำเนินการรับไว้และจะประสานงานกับทางกระทรวงยุติธรรมต่อไป เพราะเรื่องหนี้นอกระบบ และปัญหาการฉ้อโกงประชาชน เป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งยังเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

ถกแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

           นายสามารถ กล่าวว่า ระเบียบวาระการประชุมนั้น ได้มีการพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน การแก้ปัญหาเร่งด่วนของสมัชชาคนจน ซึ่งจะเห็นได้ถึงความจริงใจของนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ มีนโยบายอย่างชัดเจนว่า ให้ทำยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ผ่านศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ในระดับกระทรวง และในระดับชุมชนก็มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะคอยช่วยเหลือด้านกฎหมายกองทุนยุติธรรรม โดยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ก็มีเรื่องของอนุกรรมการการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลอยู่แล้ว และเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 77 จะต้องปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ และออกกฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน โดยมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ตั้งใจแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังและจริงใจ

ถกแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

ด้านนายสุภรณ์ กล่าวว่า ได้รับดำเนินการติดตามกรณีค่าชดเชยอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก ที่กระทรวงมหาดไทย ส่วนฝายราษีไศล ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับคดีความที่ถูกกล่าวหาฉ้อโกงประชาชนให้พิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม และขอชื่นชมดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่วันนี้ได้นายสามารถ มาช่วยรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมให้ด้วย

ถกแก้ปัญหาสมัชชาคนจน