royal coronation
20 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

ปี 2564 กทม.จัดงบพัฒนาแก้มลิงบึงกุ่ม

2 ธันวาคม 2562 - 19:23 น.
น้ำเน่าเสีย,แก้มลิงบึงกุ่ม
Shares :
เปิดอ่าน 295 ครั้ง

กทม. เตรียมจัดงบพัฒนาแก้มลิงบึงกุ่ม แก้ไขปัญหาน้ำเสีย พร้อมรณรงค์การมีส่วนร่วมรักษาคลอง คาดดำเนินการในปี 2564

 

               กทม. ลุยแก้ปัญหาน้ำเสีย รณรงค์การมีส่วนร่วมรักษาคลอง เตรียมจัดสรรงบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม คาดดำเนินการได้ในปี 2564

 

               นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอแนะให้ กทม. ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามคลองต่างๆ รวมทั้งเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม เพื่อให้สภาพแวดล้อมโดยรอบดีขึ้น ว่า 

 

               ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามคลองต่างๆ แบ่งออกเป็น มาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 8 โรง สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1,112,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

 

อ่านข่าว ลุยสร้าง 34 แก้มลิงน้ำชี

 

               ขณะเดียวกันได้พัฒนาระบบคู คลองต่างๆ ด้วยการก่อสร้างเขื่อน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เพื่อขุดลอกคลองได้ตามค่าระดับที่ออกแบบ ตลอดจนพัฒนาระบบสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ ให้น้ำไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

               สำหรับมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย การใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองระบายน้ำ รวมถึงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ป้องกันไม่ให้ประชาชนทิ้งสิ่งของลงสู่คู คลอง 

 

               ในส่วนของโครงการที่จะพัฒนาแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ สำนักการระบายน้ำมีแผนขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการในปี 2564

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ