ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถแท็กซี่ (Taxi Kiosk) บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2562 ซึ่งอาจส่งผลต่อการให้บริการรถแท็กซี่ ณ ทสภ. ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


อ่านข่าว สาวสุดทนขอประจานแท็กซี่สุวรรณภูมิไม่ยอมกดมิเตอร์ บังคับเหมา

 

               นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ทสภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถแท็กซี่ (Taxi Kiosk) บริเวณชานชาลา ชั้น 1 ระหว่างประตู 4 และ ประตู 7 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและทำให้การบริการรถแท็กซี่ดียิ่งขึ้น 

 

               โดยจะมีการติดตั้งเครื่อง Kiosk ใหม่ทดแทนเครื่องเดิม จำนวน 12 เครื่อง จากเดิมที่มีเพียง 10 เครื่อง และจะติดตั้งระบบ Sensor ใต้พื้นช่องจอดเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารขับออกไป รถแท็กซี่คันถัดไปสามารถขับเข้ามาให้บริการผู้โดยสารได้เร็วขึ้น 

 

 

               โดยการดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถแท็กซี่ในครั้งนี้ จะมีบางช่วงที่ ทสภ. จำเป็นต้องทำการปิดช่องจอดวันละ 8 ช่องจอด โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วงเวลา ระหว่างเวลา 07.00 – 15.00 น. และ 24.00 – 07.00 น. เพื่อติดตั้งระบบ Sensor ในช่องจอดทั้ง 64 ช่องจอดด้วย ซึ่ง ทสภ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

สุวรรณภูมิปรับระบบแท็กซี่ เพิ่มตู้คีออส ติดเซ็นเซอร์

 

               นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการรถแท็กซี่ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ ทสภ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทำการติดตั้งอุปกรณ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแล ช่วยจัดระเบียบรถแท็กซี่จอดรับ - ส่ง ผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

               อีกทั้ง ทสภ. ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง Kiosk เพื่ออำนวยความสะดวกและคอยกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระหว่างที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

               ทั้งนี้ ทสภ. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง