6 พ.ย.2562-กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดึเอสไอ) ได้ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้เสียหายจากคดีแชร์แม่มณี เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากดีเอสไอ ได้รับคดีกรณีแชร์แม่มณีเป็นคดีพิเศษที่ 150/2562 ทั้งนี้ เพื่อการสอบปากคำประชาชนผู้เสียหาย ให้ทราบถึงพฤติกรรมและข้อเท็จจริงทางคดี จึงขอให้ประชาชนผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าว เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 22 พ.ย.2562 พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงินโอนเงิน (Statement )หรือสลิปต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึง การลงทุนและความเสียหาย โดยตัวเลขล่าสุดในวันนี้ (6 พ.ย.) มีผู้เสียหายจากแชร์แม่มณี 4,471 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,396,714,389.63 บาท ส่วนแชร์ Forex-3D มีจำนวนผู้เสียหาย 1,949 รายมูลค่าความเสียหาย 389,222,799.73 บาท
 


 

              สำหรับผู้เสียหานสามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ คดีพิเศษภาค จำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้

            1.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี ชั้น 8) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0-2142-2831.
            2.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อาคารศูนย์ส่งเสริม
การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.081-649-9205

             3.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) เลขที่ 159/191 หมู่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร.038-410 405
               4.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (จังหวัดนครราชสีมา) เลขที่ 1849/6 ถนนร่วมเริงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.081-903-9156
               5.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 177/49 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-468 688

 

 

             6.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 79/2 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร.053-241 737-8
             7.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 (จังหวัดพิษณุโลก) เลขที่ 803/13 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.081-684-8166
            8.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 (จังหวัดนครปฐม) เลขที่ 31/9 ถนนบรมราชชนนี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731110 โทร.098-461-6561
            9.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 (จังหวัดสุราษฏร์ธานี) เลขที่ 1558/33 หมู่ 5
ถนนสุราษฏร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทร.077-205 203
            10.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 137/4 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90120 โทร.086-344-9228
            11.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี) ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.073-340 555-6