กรมทางหลวง ก่อสร้างขยาย ทล. 24 สาย อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์ – แยกทางหลวงหมายเลข 2085 เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้สะดวกสบายและปลอดภัย

 

ขยาย 4 เลน เชื่อมท่องเที่ยวเขาพระวิหาร ผามออีแดง

 

               สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์ – แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน บ.กระเทียม – อ.สังขะ แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.218 – กม.243 รวมระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

 

ขยาย 4 เลน เชื่อมท่องเที่ยวเขาพระวิหาร ผามออีแดง

 

               ลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านขวาทางก่อสร้างคันทางใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมความกว้าง 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบร่อง กว้าง 8.9 เมตร  รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,154,832,750 บาท

 

ขยาย 4 เลน เชื่อมท่องเที่ยวเขาพระวิหาร ผามออีแดง

 

               ทางหลวงสายนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาจราจร โดยสามารถช่วยระบายปริมาณจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปสู่ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลาง จะทำให้การเดินทางของประชาชนมีความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น

 

ขยาย 4 เลน เชื่อมท่องเที่ยวเขาพระวิหาร ผามออีแดง

 

               นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปเขาพระวิหารและผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย

 

ขยาย 4 เลน เชื่อมท่องเที่ยวเขาพระวิหาร ผามออีแดง

 

               ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง