กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนกันยายน 2562 พบ กรุงเทพฯ ครองแชมป์จังหวัดเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ส่วนขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร พบเหตุแจ้งสายด่วน 1586

 

               กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือนกันยายน 2562

 

               จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 736 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 120 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 610 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,109 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท

 

               เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 6% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 23%

 

กทม. ครองแชมป์จังหวัดเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 

               ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 72% (532 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 7% (48 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 5% (39 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (26 ครั้ง)

 

               สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 67% (494 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 12% (91 ครั้ง) และลาดชัน 5% (37 ครั้ง)

 

               ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 39% (435 คัน) รถยนต์นั่ง 28% (311 คัน) และรถจักรยายนต์ 11% (117 คัน) 

 

               ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 21% กรุงเทพฯ และปริมณฑล 17% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16%

 

               นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ จำนวน 37 ครั้ง  หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่า กรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ 

 

               ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

 

               กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ   ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย 

 

               หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง