27 ตุลาคม 2562 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ออกหนังสือแสดงความคิดเห็นถึงกรณีผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตร และสถานทูตอเมริกา คัดค้านและขอให้ไทยทบทวนมติการแบน 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  

 

 

โดยบอกว่า กรณีดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมที่จะกดดันรัฐบาลไทย เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลไทยไม่ได้ขัดต่อกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศใดๆ และเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อ 30 ปีก่อน ที่สำนักผู้แทนการค้า และสถานทูตอเมริกาพยายามแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของไทยและประเทศอื่นๆ ด้วยเงื่อนไขที่เอื้อต่อธุรกิจยาสูบอเมริกา แต่ไม่สำเร็จ

 

“ในความเห็นของผมเรื่องนี้เหมือนสายน้ำไม่ไหลกลับ มีหรือที่รัฐบาลไทยจะยอมเสียศักดิ์ศรี และทวนกระแสสังคมไทย”ศ.นพ.ประกิต กล่าว
 

 

สหรัฐกดดันไทยทบทวนแบนสารย้อน 30 ปีก่อนแทรกแซงคุมยาสูบ

 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง ก่อนจะลงมติยกเลิกทั้ง 3 สาร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ พิจารณาในรายละเอียด  อาจมีผลกระทบต่อการยกเลิก เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 2 - 3 เท่า จึงได้มอบหมาย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมวางกรอบในการจ่ายค่าชดเชย  

 

นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงทางด้านวิชาการถึงสารเคมีที่เกษตรกรจะจัดหาเพื่อนำมาทดแทนสารทั้ง 3 ชนิดว่ามีอันตรายหรือไม่ โดยเห็นว่าจากนี้ไปหากมีสารชนิดใดที่ส่อไปในทางสารเคมีที่มีอันตราย หากมีการนำมาใช้กรมวิชาการเกษตร ต้องศึกษาอย่างละเอียด ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูเรื่องสารเคมี หากมีอันตรายต่อสุขภาพ ต้องยกเลิกสารเคมีตัวนั้นต่อไป