นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวเด็กเล่นจุดประทัดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเกิดระเบิดจนได้รับอันตรายนั้น ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้เล่นประทัด จุดพลุ ดินปืน เพราะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายแก่ตัวเด็กเองและผู้อื่น

 

 

 

              ซึ่งการเล่นประทัดไม่ระวังนอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแล้ว ผู้ที่เล่นประทัดเองก็ได้รับอันตรายจากสารเคมีหลายชนิด และอาจได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ รวมถึงอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยด้วย โดยความร้อนของประทัดสามารถทำให้ผิวหนังไหม้ได้ หากมีการสัมผัสหรือสูดดมเอาสารเคมีที่อยู่ในรูปของเหลว ผง ไอระเหย และควันพิษ เข้าสู่ร่างกาย อาทิ สารโปแตสเซียมเปอร์คลอเรต สารซัลเฟอร์ หรือกำมะถัน สารโปตัสเซียมไนเตรต สารแบเรียมไนเตรต เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หู ตา จมูก ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะสารแบเรียมไนเตรต มีพิษมากอาจทำลายตับ ม้าม และยังทำให้เกิดอัมพาตที่แขน ขา และบางรายเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ความดังของเสียงประทัดก่อให้เกิดระดับเสียงกระแทกสูงกว่า 130 เดซิเบล เอ มีผลทำให้เกิดอาการหูตึงชั่วคราว แต่หากได้ยินติดต่อกันเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดอาการหูตึงถาวร

              “ทั้งนี้ ก่อนจุดประทัดทุกครั้ง ต้องอ่านฉลาก คำแนะนำ วิธีการใช้ คำเตือน และตรวจสอบประทัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน และควรเก็บประทัดให้ห่างจากประกายไฟ ความร้อน เช่น บุหรี่ ส่วนสถานที่จุดประทัด ต้องเป็นที่เปิดโล่ง ห่างไกล จากบ้านเรือน ถังแก๊ส ไม่ควรจุดประทัดครั้งละมากๆ

 

 

 

              ที่สำคัญห้ามเด็กๆ จุดประทัดเองโดยเด็ดขาด ห้ามนำประทัดมาดัดแปลง เล่นผิดประเภท หรือนำมาทุบจนเกิดแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง ห้ามจุดประทัดใกล้บริเวณบ้านเรือน สถานีน้ำมัน แนวสายไฟ ลูกโป่ง ถังแก๊ส หรือความร้อน และวัตถุไวไฟ แต่ถ้าจำเป็นต้องจุดควรห่างจากตัวประมาณ 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน ห้ามจุดเล่นในมือหรือส่วนใดในร่างกายหรือยื่นหน้าและอวัยวะต่างๆ เข้าไปใกล้ประทัด และห้ามโยนประทัดใส่กลุ่มคนเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 (หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์) ซึ่งจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมกู้ชีพคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

 

 

หวั่นเด็กไทยแขนด้วนกันทั่วประเทศ

 

 

 

เล่นประทัด เสี่ยงอันตรายถึงพิการ

 

 

 

หวั่นเด็กไทยแขนด้วนกันทั่วประเทศ

 

 

 

ผลกระทบต่อร่างกาย

              ความร้อนของประทัด ทำให้ผิวหนังไหม้

              ไอระเหยสารเคมี ระคายเคือง ผิวหนัง หู ตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ อัมพาต อาจเสียชีวิตได้

              ความดังทำให้หูตึง

              แรงระเบิดทำให้อวัยะฉีกขาด

              ผลกระทบต่อทรัพย์สิน

              หากไม่ระวังเกิดอัคคีภัยได้

 

8 วิธีป้องกันอันตราย

              อ่านฉลากและตรวจสอบประทัด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

              เก็บประทัดให้ห่างจากประกายไฟ

              สถานที่จุดต้องโล่ง ห่างจาก ถังแก๊ส บ้านเรือน

              ห้ามเด็กจุดประทัดเอง

              ห้ามดัดแปลงประทัด

              จุดห่างจากตัวประมาณ 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน

              ห้ามจุดเล่นในมือ หรือโยนใส่กลุ่มคนเด็ดขาด

              หากบาดเจ็บฉุกเฉินโทร 1669

 

 

 

              ด้าน นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากรายงานการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา จนถึงเทศกาลลอยกระทง พบอัตราการบาดเจ็บ - พิการ จากสาเหตุการเล่นประทัดดอกไม้ไฟเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าร้อยละ 40 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามมิให้นำประทัดไปดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดหรือถอดชนวนนำมามัดรวมกัน แล้วนำไปจุดในภาชนะแก้ว โลหะ ท่อเหล็ก กล่องพลาสติกเพราะเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นจะมีแรงทำลายสูงมากจนสามารถทำลายกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในได้ นอกจากนี้สะเก็ดไฟและเศษภาชนะที่ได้รับแรงระเบิดจะแตกกระจาย ทำอันตรายส่งผลให้ได้รับการบาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้

 

 

 

หวั่นเด็กไทยแขนด้วนกันทั่วประเทศ

 

 

 

              นายแพทย์ธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองควรต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทางที่ดีคือห้ามมิให้เล่นประทัดหรือดอกไม้ไฟที่มีเสียงดัง ไม่ให้เล่นใกล้แนวสายไฟ อาคารบ้านเรือน สถานบริการน้ำมัน ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย ห้ามจุดบริเวณที่ลมพัดแรงอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หลังจากจุดพลุดอกไม้ไฟแล้วห้ามโยนใส่กลุ่มคน สัตว์ และยานพาหนะที่กำลังวิ่ง และควรปฏิบัติดังนี้

              1.) ต้องอ่านคำแนะนำ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจุดชนวนต้องจุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน 2.) จุดในบริเวณที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง 3.) ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์เพราะอาจจะติดไฟง่าย 4.) เตรียมภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ใกล้กับบริเวณที่เล่น เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และ 5.) ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ไว้เล่นเองโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ลักลอบขายโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หากประชาชนพบเห็นการลักลอบขายสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข 191 หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422

 

 

 

              ขณะที่ Drama-addict โพสต์ภาพข้อความแฉ สอนเด็กทำระเบิดขวดจากระเบิดปิงปอง ประทัด ว่อนเน็ต แถมชาเลนจ์ กำระเบิดไว้ในมือแล้วจุดไฟ หวั่นเป็นสาเหตุให้ปีนี้เด็กไทยแขนด้วนกันทั่วประเทศ ความว่า

              ในยูทูบแม่งมีแชนเนลที่สอนเด็กทำระเบิดขวดจากระเบิดปิงปอง ประทัด พวกนี้เยอะเลยนะ บางคลิป...ยอดวิวเก้าแสน เกือบล้าน คอมเมนต์มีเด็กๆ เข้าไป เย้ๆ ชอบใจกันใหญ่ บางคลิป...มีทำชาเลนจ์แบบ กำระเบิดไว้ในมือแล้วจุดไฟ ...พวกนี้อาจจะเป็นสาเหตุให้ปีนี้เด็กไทยแขนด้วนกันทั่วประเทศรึเปล่า...

 

 

 

หวั่นเด็กไทยแขนด้วนกันทั่วประเทศ

 

 

 

              ตอนเย็นมีเด็กอีกราย โดนประทัดระเบิด มือแหลกเละ เส้นเอ็นกระจัดกระจาย สภาพไม่เหลือความเป็นมือ กำลังส่ง รพ. แต่ภาพสยองไป ไม่น่าแชร์ได้ ขอรีรันอันนี้อีกรอบ ปีนี่ทำไมสถานการณ์มันหนักจังวะ เด็กมือด้วนไปเยอะมากแล้วนะปีนี้

 

 

 

หวั่นเด็กไทยแขนด้วนกันทั่วประเทศ

 

 

 

              ตอนนี้สถานการณ์ประทัดระเบิดใส่เด็กของปีนี้มันหนักมาก ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แต่คุณหมอจากหลายๆ รพ. ส่งข้อมูลมาว่า ในท้องที่เขามีเด็กไปเล่นประทัด แล้วระเบิดใส่มือใส่นิ้ว จนแหลกเละ ต้องตัดมือตัดนิ้วทิ้งไปไม่รู้กี่รายแล้ว อย่างล่าสุดคุณหมอที่ รพ. ใหญ่แห่งนึง ส่งมาว่า เฉพาะของ รพ. เขา คืนเดียวมีเด็กโดนประทัดระเบิดมือขาดไปเจ็ดคน จากที่ควรจะมีมือที่สามารถใช้งานหยิบจับเขียนหนังสือหนังหาได้พิมพ์งานทำนู่นทำนี่ได้

              เหลือแค่นี้ครับ

              ดังนั้น ขอฝากถึง จนท. ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยไปกวาดล้าง...พวกร้านที่ขายประทัดให้เด็กๆ เอาไปเล่นด้วย ก่อนที่เด็กไทยจะมือด้วนกันหมด

 

 

 

 

 

 

--------------------