มาตามนัด! วันที่ 16 ต.ค.2562 กรุงเทพมหานคร ฉีดละอองน้ำหลายพื้นที่ เพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ลดฝุ่นละออง ลดมลพิษ

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง

 

               สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 หลายพื้นที่ ดังนี้

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง  

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง

 

มาแล้ว กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น ลดมลพิษทั่วกรุง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง