ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ม.ล.พัชรภากร เทวกุล เลขาฯ ก.พ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [สำนักนายกรัฐมนตรี : หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล]

 

               ภายหลังเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ประชุม ครม. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

 

 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ม.ล.พัชรภากร เทวกุล เลขาฯ ก.พ.

 

 

 

               ล่าสุด เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

               ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

               ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

               พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ม.ล.พัชรภากร เทวกุล เลขาฯ ก.พ.

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง รัชกฤต ที่ปรึกษา สุชาติ

- ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

- ราชกิจจาฯ ปลดล็อกแพทย์แผนไทย ใช้กัญชารักษาโรค

- ปชช สิ้นสภาพแล้วจับตา ไพบูลย์ สังกัดพรรคใหม่

- ยกเลิก กัญชา ยาเสพติดประเภท 5