royal coronation
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง รัชกฤต ที่ปรึกษา สุชาติ

วันที่ 5 กันยายน 2562 - 14:21 น.
ประชาสัมพันธ์,Breaking news,ราชกิจจาฯ,ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสภาผู้แทนราษฎร,แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง,รัชกฤต รัชตะดำรงกิจ,สุชาติ ตันเจริญ,ชวน หลีกภัย
Shares :
เปิดอ่าน 1,916 ครั้ง

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายรัชกฤต รัชตะดำรงกิจ]

 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายรัชกฤต รัชตะดํารงกิจ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

- ราชกิจจาฯ ปลดล็อกแพทย์แผนไทย ใช้กัญชารักษาโรค

- ยกเลิก กัญชา ยาเสพติดประเภท 5

- โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

- โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ