กทพ. ทดลองห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ 2 โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช

 

               การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทดลองห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ 2 โดยให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช

 

               เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้ทางสัญจรบนถนนพัฒนาการเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชที่จะเลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเพชรบุรีจะตัดกระแสรถเส้นทางหลัก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง อีกทั้งอุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ รามคำแหง-ถาวรธวัช ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วซึ่งสามารถรองรับการจราจรได้อีกทางหนึ่ง 

 

               ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถ กทพ. และ สถานีตำรวจคลองตัน

 

               จึงดำเนินการทดลองปิดช่องการจราจรทางลงบริเวณดังกล่าว ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเข้าเวลา 06.00 น. ถึง 09.00 น. และช่วงเร่งด่วนช่วงเย็นเวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2562 ถึงวันที่ 16 ต.ค.2562 เพื่อทดลองเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน

 

                กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง