นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังร่วมงานครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งดำเนินการเตรียมแนวทางเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้ 4 พืชเกษตรสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยในวันที่ 21 ส.ค. จะเสนอหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินประกันรายได้ข้าวเปลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

 

 

          นอกจากนี้ เตรียมประชุม 3 ฝ่ายคือภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการประกันรายได้พืชอีก 2 ชนิดคือ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเร็วๆนี้ ส่วนยางพาราเป็นการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


          นายจุรินทร์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยประกันราคาผลปาล์มดิบ ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% ที่ราคากิโลกรัมละ 4 บาท จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 3 แสนครัวเรือน


          คาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ภายในวันอังคารที่ 27 ส.ค.หรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรจะมีการจ่ายเงินปีละ 4 ครั้งหรือ 3 เดือนครั้ง ส่วนงบประมาณจะใช้มากน้อยเท่าไหร่จะต้องรอให้ทราบจำนวนเกษตรกรที่มาลงทะเบียนแน่นอนแล้ว ส่วนที่มีของงบประมาณจะต้องมีการหารือในการประชุม ครม.อีกครั้ง


          นอกจากนี้ที่ประชุมฯได้สั่งการให้มีการใช้มาตรการต่างๆควบคู่กับการประกันรายได้เกษตรกร ได้แก่ การบังคับใช้น้ำมันไบโอดีเซลเกรดบี 10 ในภาคขนส่งภายในปลายปี 2562 การให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เดินหน้ารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงตามโควตาที่ ครม.มีการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้โดยเหลือโควตาประมาณ 1.3 แสนตัน

           รวมทั้งได้มีการกำชับให้มีมาตรการควบคุมสต็อกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศโดยการติดตั้งมิเตอร์ในคลังเก็บน้ำมันปาล์มทั่วประเทศเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลน้ำมันปาล์มที่แน่นอนสำหรับใช้วางแผนการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์ม 


          ขณะเดียวกัน ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ดูแลการลักลอบไม่ให้มีการนำเข้าปาล์มน้ำมันจากต่างประเทศและลงโทษผู้ลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างจริงจัง ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ทุกมาตรการที่เป็นมาตรการเสริมซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบจะช่วยพยุงราคาปาล์มหรือช่วยให้ราคาปาล์มปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ที่ 2 บาทกว่าต่อกิโลกรัม

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ