royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

กรมหลวงราชสาริณีฯทรงปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 - 15:11 น.
กรมหลวงราชสาริณีฯ,ทรงปฎิบัติธรรม,วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
Shares :
เปิดอ่าน 12,917 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน

 

เฟซบุ๊ก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ 

 

รุ่งอรุณวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงพระอุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ทรงประกอบศาสนกิจทำวัตรเช้า และทรงอธิษฐานการบรรพชาเนกขัมมะ อันเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่ง

 

ต่อมา เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ ณ ธรรมศาลา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย โดยมีพระอาจารย์อารยวังโส เป็นประธาน พร้อมทั้งทรงบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์

ในการนี้ ได้รับอนุญาตจากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ให้ส่งภาพแด่คณะศิษย์ศรัทธาได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมอนุโมทนา ค่ะ

           

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ