12 ส.ค.62-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้ง จ.สุรินทร์ ว่า ขณะนี้ปัญหาคลี่คลายลงแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่น แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน  ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสุรินทร์ขณะนี้มีน้ำเพียงพอแล้ว

 

            อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประสานกับหน่วยทหารพัฒนาในการขุดเจาะบ่อน้ำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการรับรายงานขณะนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลอื่นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

          

           นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นเป็นบางจุด ซึ่งเรายังสามารถหาแหล่งน้ำอื่นมาดูแลได้ อีกทั้งในช่วงนี้ฝนได้เริ่มตกลงบ้างแล้ว ก็จะสามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ำลงได้ นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังภาคเอกชนที่มีแหล่งเก็บกักน้ำให้นำมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

           อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงจะลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ เพื่อตรวจภัยแล้ง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะห้วยเสนง ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยง จ.สุรินทร์และบุรีรัมย์ ที่ขณะนี้อยู่ในวิกฤตแห้งขอด ซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้ว