17 มิ.ย.62-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม สั่งการให้ทหารเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องวินรถจักรยานยนต์ ภายหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทย่านอุดมสุข จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตว่า 

 

   

       ในส่วนของงานจัดระเบียบสังคมยังมีความต่อเนื่อง หลังจากที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เข้าไปร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็ได้จัดเป็นคณะทำงาน เพื่อรวมกลุ่มในการดูแลแก้ไขปัญหามาตลอด และเป็นกลไกที่ใช้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น เมื่อมีรัฐบาลใหม่ ทางคสช.ก็จะต้องยุติบทบาทลงตามกฎหมาย และไม่มีกกล.รส.แล้ว แต่จะมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทำหน้าที่บูรณางาน ประสานงานกับส่วนต่างๆ ต่อไป  เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วยกรอบของกฎหมาย  ซึ่งการทำงานก็จะไม่ขาดตอน

             ส่วนที่เกิดปัญหาจากการจัดระเบียบสังคม เช่น การทะเลาะวิวาทของวินจักรยานยนต์จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนั้น พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ต้องไปดูว่าในพื้นที่ดังกล่าว การขึ้นทะเบียนของวินนั้นส่วนใดเป็นผู้รับผิดชอบ อาจจะเป็นกรมการขนส่งทางบก หรือกทม. ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นต้องดูเป็นกรณีๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดูแลให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย