เมื่อวันที่ 26 พ.ค.62 นายกันต์กวี หมื่นชนะ อายุ 22 ปี แม่ค้าเครื่องสำอางออนไลน์ เจ้าของเพจ “ราชินี บาร์เรีย” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 4.3 แสนคน เข้ารับรางวัลประสาทเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ ต้นแบบสังคมแห่งปี 2562 "คนไทยตัวอย่าง"ครั้งที่ 6 สาขานักบริหารธุรกิจด้านออนไลน์ตัวอย่างดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ สว.นท.โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัลในพิธี

          นายอำนาจ หมัดสะดาย ประธาน สว.นท.ระบุ รางวัลคนไทยตัวอย่างจัดขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว 6 ปี โดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีจริยธรรม และมีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้านต่างๆ โดยปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก 197 คน แบ่งเป็นสาขาต่างๆรวม 22 สาขา

          "นายกันต์กวี ถือเป็นบุคคลตัวอย่างในด้านการดำเนินธุรกิจการค้าด้านออนไลน์ โดยเปิดเพจราชินี บาร์เรีย ทำธุรกิจด้านการค้าเครื่องสำอางทางโลกออนไลน์ ซึ่งมีผู้ติดตามในเพจกว่า 4.3 แสนคน"ประธาน สว.นท.กล่าว

          ด้าน นายกันต์กวี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ซึ่งถือเป็นความภูมิใจสูงสุดครั้งหนึ่ง โดยอนาคตข้างหน้านี้ จะเร่งพัฒนาธุรกิจการค้าออนไลน์ ให้เติบโตมากขึ้น