20 พฤษภาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดสรรพื้นที่ส่งนมโรงเรียนกลุ่ม 5 ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ 

 

ทั้งนี้ระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพกับบริษัทแมรี่แอน จังหวัดราชบุรีที่จะไม่ยอมส่งนมให้โรงเรียนตามที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ แล้วมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องระยะทางการขนส่ง จึงยื่นข้อเสนอให้ผู้ประกอบการแต่ละรายส่งเป็นรายจังหวัดไป

 

 

ล่าสุดสหกรณ์โคนมหนองโพ ยินดีส่งนมในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่กระบี่ พังงา และภูเก็ต ดังกล่าวแทนทั้งหมด 21,588 ถุง นอกจากนี้ยังยินดีลดพื้นที่ส่งนมในจังหวัดตรังเพื่อให้บริษัทแมรี่แอนฯ ดำเนินการแทน 21,588 ถุง เช่นเดียวกับสหกรณ์โคนมนครปฐมที่ยอมรับการจัดสรรพื้นที่จัดส่งนมโรงเรียนและพร้อมส่งนมโรงเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม ในจังหวัดระนอง 10,176 ถุง สุราษฎร์ธานี 14,464 ถุง รวม 24,640 ถุง ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงคราม จากการประสานกับสหกรณ์โคนมคู่สัญญา คาดว่าจะสามารถส่งนมได้ตามกำหนดแน่นอน

 

“นมโรงเรียนจะส่งครบในวันที่ 21 พฤษภาคม ผู้ประกอบการยินดีทำตามข้อกำหนด อีกทั้งยังได้ถอนอุทธรณ์แล้ว แนวทางปฏิรูปโครงการนมโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากครม.สามารถลดปัญหาที่เดิมที่ผ่านมานั้นวุ่นวายกว่านี้มาก ปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อเปิดเรียนสัปดาห์หน้า เด็กนักเรียนทุกคนจะได้ดื่มนมโรงเรียนครบทั้งประเทศ”นายกฤษฎากล่าว