13 เมษายน 2562 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จับมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และพันธมิตร ร่วมกันสืบสานประเพณีการเล่นน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย จัดงานอัศจรรย์สงกรานต์กลางกรุงเทพฯ “Bangkok Post Presents Bangkok Songkran Festival 2019 @CentralWorld เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 100%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ภาพ วันชัย ไกรศรขจิต(Wanchai Kraisornkhajit) #NationPhoto #สงกรานต์2562 #เซ็นทรัลเวิลด์