มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  -3 มี.ค.62 เวลา 17.00 น.พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์  จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 5,456 คน และมีผู้เข้าสอบ จำนวน 3,895 ราย คิดเป็น ร้อยละ 71.39 โดยมอบหมายให้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานอำนวยการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ซึ่งการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค รวมทั้งการป้องกันการกระทำการทุจริตในการสอบ          
 

            

        พ.ต.อ.ณรัชต์ฯ กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้จัดการสอบข้อเขียนทั้งระบบ ซึ่งในวันจัดสนามสอบก่อนวันสอบจริง  ตรวจพบโทรศัพท์มือถือใส่อยู่ในถุงยางอนามัยไว้ในถังพักน้ำชักโครกในห้องน้ำ ซึ่งอาจเป็นความพยายามทุจริตสอบ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสอบตรวจห้องสอบ ห้องน้ำในอาคาร พื้นที่โดยรอบและจุดอับต่างๆ ในทุกตึกสอบ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสิ่งของผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและก่อนเข้าห้องสอบอย่างละเอียด อีกทั้งได้ประสานงานกับชุดตำรวจอีโอดี เพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์ตลอดเวลา   นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ตรวจตราภายในสนามสอบอย่างเคร่งครัด อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ  เพื่อเป็นกำลังเสริมช่วยสังเกตการณ์และเฝ้าระวัง ทำให้การสอบข้อเขียนในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาในระหว่างการดำเนินการสอบแต่อย่างใด