ข่าว

‘ชลน่าน’ ลงนามแต่งตั้ง ‘หมอก้อย’ ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว' รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เซ็นแต่งตั้ง 'หมอก้อย' น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

วันที่ 19 กันยายน 2566 มีรายงานว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ลงนามแต่งตั้ง ‘หมอก้อย’ น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งน.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ หรือหมอก้อยก็คือภรรยาของนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

‘ชลน่าน’ ลงนามแต่งตั้ง ‘หมอก้อย’ ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

 

โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ลงวันที่ 14 ก.ย. 2566 คือ คำสั่งที่ 1290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้งน.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

อีกฉบับคือคำสั่งที่ 1291/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงาน รมว.สธ. โดยทั้งสองฉบับมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา

 

นพ.ชลน่าน และ น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ