7 เม.ย.2564  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีรัฐมนตรีใน ครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลายคนติดเชื้อและมีแนวโน้มการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น
        

ปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่มีรายงานว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิดในแหล่งบันเทิง ผับ บาร์ ในย่านทองหล่อกันเป็นจำนวนมากทั้งดารา นักร้อง และตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่า อาจมีรัฐมนตรีบางรายแอบไปเที่ยวในแหล่งอโคจรดังกล่าวด้วย ไม่เช่นนั้นจะติดเชื้อมาได้อย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรการของ ศบค.หรือของรัฐบาล


          

อีกทั้งหากพบว่ามีรัฐมนตรีคนใด มีส่วนในการติดเชื้อและแพร่เชื้อในแหล่งอโคจรดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 12 แบะข้อ 17 ประกอบข้อ 27 เพราะรัฐมนตรีต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง นั่นเอง
        

ด้วยเหตุดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับคณะรัฐมนตรีของท่าน โดยการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรัฐมนตรีทุกคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวว่าแอบไปเที่ยวและติดเชื้อมาจากแหล่งอโคจรดังกล่าวหรือไม่ เพื่อความโปร่งใสของรัฐบาล หากไม่ดำเนินการนายกฯอย่าคิดไปสอนใครให้ช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด เพราะแม้แต่รัฐมนตรีของท่านยังไม่เชื่อฟังท่านเลย นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด