7 เม.ย.64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดเผยว่า ส่วนตัวได้พบกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยู่เป็นประจำเนื่องจากอยู่พรรคเดียวกัน ซึ่งส่วนตัวได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากตามหลักทางการแพทย์หากไปพบหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยตรงจะต้องกักตัว 14 วัน แต่นางสาวตรีนุช ตรวจไม่พบเชื้อ ผู้ที่ไปพบจึงไม่จำเป็นต้องกักตัวเนื่องจากไม่มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น แต่เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง นางสาวตรีนุชจึงต้องกักตัว

ทั้งนี้ไม่อยากให้สังคมกังวลมากนัก มิเช่นนั้นจะทำงานกันไม่ได้ อยากให้มองปัญหาอย่างมีหลักการ