ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าเมื่อวันที่ 16ก.ย.ที่รัฐสภาในช่วงเวลา 20.30น. ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระ 2  ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ปรากฏว่าในระหว่างการประชุม มาตรา 7 งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรี  ปรากฎช่างภาพนิ่งสื่อมวลชน สามารถจับภาพ ส.ส.ชาย ดูภาพโป๊ ผ่านระบบสมาร์ทโฟน  ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความไม่เหมาะสม

 

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ส.ส.ชาย ดูภาพโป๊ในระหว่างการประชุมสภามาแล้ว ในระหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.55