นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนนำนักศึกษา โพสต์เฟซบุ๊ก

ที่พลเอกประยุทธ์พูดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจวันนี้ ต้องยอมรับว่ามีคนเขียนบทให้ได้ดีพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ไม่ว่าการที่บอกว่าต้องไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ต้องรับฟังความเห็นที่แตกต่าง ต้องไม่สร้างความเกลียดชัง ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น อนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่และอนาคตอยู่ในมือคนรุ่นใหม่

แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับต่างกันราวฟ้ากับดิน มีการคุกคามเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งด้วยวิธีการนอกกฎหมายและการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมตามอำเภอใจ แม้ในวันที่พลเอกประยุทธ์กล่าวถ้อยคำอันสวยหรูอยู่นี้ ก็มีการคุกคามเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอย่างหนักเพื่อสกัดกั้นขัดขวางการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีความพยามที่จะสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงขึ้นได้

ถ้าหากพลเอกประยุทธ์จะทำตามในสิ่งที่ตนพูดเพียงสักครึ่งหนึ่ง บ้านเมืองก็คงไม่ถลำลึกสู่วิกฤตอย่างที่เป็นอยู่ น่าเสียดายที่พลเอกประยุทธ์กำลังพูดอย่าง ทำอีกอย่าง แบบตรงข้ามกัน พลเอกประยุทธ์จึงนอกจากไม่แก้ปัญหาที่มีอยู่ หากยังกำลังทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงไปทุกที