เมื่อวันที่ 10 ส.ค.เวลา 14.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ว.มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลดูเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ว่า ยังไม่ได้ดู วันนี้ต่างคนต่างคิดแต่ยังไม่เคยได้พูดกัน ตอนนี้ยังไม่มีใครส่งอะไรมาขอรอให้ตกผลึกก่อน ส่วนที่เคยบอกว่ารัฐบาลมีธงในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น รอให้นายกฯเป็นผู้ควักธงออกมา ทั้งนี้รัฐบาลมีส่วนในการใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตั้งแต่มีการประกาศใช้ก็มองเห็นจุดอ่อน ส่วนจะแก้อะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เมื่อถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรัฐบาลก็พร้อมเป็นเจ้าภาพ กล่าวว่า ยังไม่ทราบจะไปถึงขนาดไหน แต่ทุกคนจะต้องเข้าใจว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยเสียงของส.ส.และส.ว.และบางประเด็นต้องอาศัยเสียงของประชาชน ถ้าเข้าใจตรงนี้กันแล้วทุกอย่างก็จะเดินไป 
 

เมื่อถามย้ำว่าธงของรัฐบาลบาลเหมือนชุดของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร ขอให้รู้แน่ชัดก่อนและตนไม่ทราบว่าเขาจะชัดเมื่อไหร่  สื่อช่วยถามเขาหน่อย  อีกทั้งเขายังต้องเสนอสภาฯด้วย แต่ทั้งนี้เมื่อเขาส่งมาเราก็พร้อมที่จะพิจารณา เพราะคำว่ารัฐบาลไม่เฉพาะนายกฯหรือตน แต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรค ก็ต้องพูดคุยกัน แม้จะไม่ถึงขั้นเป็นเอกภาพแต่ก็ต้องให้ใกล้กับคำว่าเอกภาพมากที่สุด ไม่เช่นนั้นจะไปล่มตกในสภาฯ  โดยพรรคร่วมรัฐบาลไม่ยกมือให้ถ้าเป็นเช่นนั้นจะยุ่ง และเรื่องนี้เคยมีการพูดเปรยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เกี่ยวกับขั้นตอนแต่ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาสาระ แต่ยังไม่รู้ แต่ละพรรคยังสงวนท่าที ซึ่งตนเข้าใจว่าอาจเห็นไม่ตรงกัน คิดกันคนละอย่าง บางปัญหาเป็นความเดือดร้อนของพรรคหนึ่งแต่เป็นที่พอใจของอีกพรรค