กระทรวงสาธารณสุข -2 เม.ย.2563-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเด็กนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษยอมรับว่าตัวเองกินยาลดไข้ ก่อนไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อถึงไทยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไม่สบายเข้าข่ายอาการโรคโควิด-19 แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับไว้กักตัว เพราะคัดกรองแล้วไม่มีไข้ว่า ตามมาตรฐานการตรวจหากไม่พบไข้ก็ไม่สามารถกักตัวได้

 

 

 

             ดังนั้นหากผู้ป่วยสงสัยว่าเข้าข่ายติดเชื้อให้รีบไปโรงพยาบาล จากนี้คงต้องยกระดับการคัดกรองที่สนามบินให้เข้มข้นมากขึ้น ส่วนกรณีผู้ป่วยรายใหม่ ที่พบในวันนี้ จำนวน 22 คน ที่กลับมาจากต่างประเทศยืนยันว่า ทั้งหมดเริ่มมีอาการเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย คาดว่าตอนอยู่บนเครื่องและช่วงที่ผ่านจุดคัดกรองโรค ยังอยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อโรค

 

 

                “ใบรับรองแพทย์แค่ช่วยยับยั้งโรคได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งยืนยันได้เต็มร้อยว่าเจ้าของใบรับรองแพทย์จะปลอดเชื้อโรคโควิด-19 แต่ยืนยันว่าผู้ที่มาจากต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎ คือ สังเกตอาการตัวเอง 14 วันก่อนขึ้นเครื่อง และหากผู้ใดป่วยก่อนขึ้นเครื่องจะต้องรักษาตัวให้หายก่อน พร้อมขอให้ทุกคนที่กลับมาจากต่างประเทศบอกข้อมูลทุกอย่างตามความเป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทุกประเทศตอนนี้จัดเป็นประเทศเสี่ยงทั้งหมด”นพ.โสภณกล่าว

 

 

              นพ.โสภณ กล่าวถึงมาตรการคัดกรองในพื้นที่สนามบินว่า การวัดไข้ยังเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการการดูแลสุขภาพคนจำนวนมากที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการที่เข้มข้น ทั้งการซักประวัติ และตรวจความผิดปกติโดยเฉพาะมีการหอบ เหนื่อย ไอจาม ทั้งนี้เมื่อเราพบว่าบางคนไม่มีไข้ แต่พบว่ามีอาการป่วย ซึ่งการป่วยช่วงวันแรกๆยังไม่มีอาการที่แสดงออกให้เห็นได้ชัด แต่เราก็พิจารณาบางเที่ยวบินที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง