เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 - นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ทางการเมือง ความยุติธรรม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเช่นนี้มาก่อน ในอดีตนั้นมักเกิดวิกฤตการณ์การเมืองเพียงอย่างเดียว นำไปสู่การชุมนุมประท้วงขับไล่ เช่น การผิดคำพูดของผู้นำ การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตย การขับไล่เผด็จการ แต่ครั้งนี้ มีหลายเรื่องที่ประดังเข้ามาในห้วงเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ขยายจากประชาชนไปสู่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นสถานการณ์ที่เข้าขั้น"มหาวิกฤต" ที่ตนรู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่ง เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดความระส่ำระสายไปทั่วบ้านทั่วเมือง

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า วิกฤตการณ์ด้านการเมืองและด้านความยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เรื่องที่เป็นปัญหาคือ รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย มีการสืบทอดอำนาจ ส.ว.มาจากการสรรหาของคสช. นักการเมืองขายตัว องค์กรวอิสระขาดความเป็นอิสระ การเล่นพรรคเล่นพวก การทุจริต การยุบพรรคอนาคตใหม่ กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี เป็นต้น ในด้านเศรษฐกิจ ปัญหาคือความเหลื่อมล้ำที่มีสูงมาก คนส่วนใหญ่ยากจน เป็นหนี้เป็นสิน แต่เจ้าสัวกลับร่ำรวยมหาศาล  สำหรับด้านสาธารณสุขคือการระบาด ของโรคโควิด-19 ล่าสุดคนไทยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 

 

          การแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรง ในท่ามกลางสภาวะที่ประชาชนเสียขวัญ ตื่นตระหนก ซ้ำเติมความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ การหาเงินทองมาใช้จ่ายฝืดเคืองซึ่งสั่งสมมาหลายปีแล้ว การฝ่าวิกฤต จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำรัฐบาลจะต้องแสดงภาวะผู้นำขั้นสูง สร้างความศรัทธาจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ เพราะการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องได้รับการยอมรับ ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือจากประชาชนตามที่ผู้นำขอร้อง ยิ่งขณะนี้มีการรวมตัวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆทั่วประเทศ รัฐบาลจะต้องไม่แข็งขืน ไม่ลุแก่อำนาจ เพราะอาจกลายเป็นชนวนนำไปสู่การบานปลายของวิกฤตการณ์ได้ตลอดเวลา

 

          "ที่สำคัญอย่าลืมว่าวันนี้เป็นยุคดิจิทัลสังคมออนไลน์ เด็กเยาวชนและประชาชนสามารถรับชมการประชุมนัดสำคัญในสภาฯ ได้ฟังทุกถ้อยคำของนักการเมืองทุกคนทุกพรรค และมีวิจารณญาณ จึงรับรู้ได้ว่า ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และพรรคต่างๆ กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นอะไร เป็นสิ่งที่ชอบธรรม เรื่องใดที่นักศึกษาเรียกร้อง ก็ควรออกมาประกาศยอมรับด้วยความเต็มใจ อย่าลืมว่าเยาวชนทที่เคลื่อนไหว ต่างก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้อง รวมกันแล้วก็เป็นจำนวนมหาศาล นักการเมืองจึงอย่าประมาทและดูแคลนพลังของเยาวชนเหล่านี้" นางลดาวัลลิ์ กล่าว