ที่ศาลรัฐธรรมนูญ - เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) น.ส.ประทับจิต นีละไพจิตร เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนและล่าม รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ กว่า 10 คน ได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมรับฟังการอ่านคดีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่
 

 

ผู้แทนทูตกว่า 10 ชาติ ร่วมฟังคำตัดสินคดียุบ อนค.

 

ผู้แทนทูตกว่า 10 ชาติ ร่วมฟังคำตัดสินคดียุบ อนค.

 

ผู้แทนทูตกว่า 10 ชาติ ร่วมฟังคำตัดสินคดียุบ อนค.