เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 - ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ถึงมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ ว่า มีหลายมาตรการค่อนข้างแตกต่างจากที่ผ่านมา โดยขอความเห็นชอบให้รถบรรทุกเข้ากทม.ชั้นในได้เฉพาะวันคู่ คือสลับวิ่งวันเว้นวัน เนื่องจากปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่มาจากท้องถนน และต้องขอบคุณสมาคมรถบรรทุกที่ยอมเสียสละให้รถบรรทุกวิ่งเข้ากทม.วันเว้นวัน ทั้งนี้ จะเป็นมาตรการระยะสั้นถึงสิ้นเดือนก.พ. เป็นช่วงวิกฤติที่ต้องมีมาตรการเข้มข้น และหากมาตรการดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคงจะเพิ่มความเข้มข้นเป็นระดับระดับต่อไป 

 

          นายวราวุธ กล่าวว่า วอนชาวกทม. หากคุณภาพอากาศยังไม่ดีขึ้น จะมีมาตรการที่เข้มข้นกว่านี้ หากกระทบความสะดวกสบาย ก็ต้องขออภัย ทั้งนี้คงต้องช่วยกัน เมื่อมาตรการนี้ผ่านที่ประชุมครม.จะให้สำนักงานตำรวจจราจรดำเนินการทันทีเมื่อออกระเบียบเสร็จ อย่างไรก็ตาม การออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่ คนกลุ่มแรกที่สามารถแก้ไขปัญหาถ้าฝุ่น PM  2.5 ได้เร็วที่สุดคือเจ้าของยานพาหนะ ทุกคนในกทม. วันนี้เราขอความร่วมมือ แต่หากยังไม่ดีขึ้นก็คงต้องเสียสละความสะดวกสบายอย่างที่ต่างประเทศทำ และหากลดปัญหาจากรถบรรทุกแล้ว จากรถกระบะแล้ว ยังไม่เกิดผลสำเร็จ คงต้องมารถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น การใช้รถและถนนร่วมกันเป็นสิ่งที่คนในกทม.ต้องช่วยกัน และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจมาตรการที่เข้มข้นขึ้นของรัฐบาล เพราะซ้ายก็จะโดนผลกระทบอย่างหนึ่ง ขวาก็โดนผลกระทบอย่างหนึ่ง แต่ในภาพรวมเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

          นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาการเผาในพื้นที่ต่างๆ ของเกษตรกร เราไม่ได้ห้ามเผา เพียงแค่ขอลดการเผาในช่วงเดือนม.ค. และเดือนก.พ. ที่สภาพอากาศปิด ซึ่งสภาพอากาศประเทศไทยรองรับการเผาได้ แต่ให้สลับการเผาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็สามารถรองรับได้ แต่หากพร้อมใจกันเผา อากาศไม่สามารถรองรับได้ ส่วนแนวคิดการติดเครื่องฟอกอากาศตามจุดต่างๆ ในกทม.ที่มีการจราจรหนาแน่นนั้น เป็นการแก้ปัญหาแบบหนึ่ง แต่ปัญหาต้นเหตุคือยวดยานพาหนะที่ผลิต PM 2.5 ดังนั้น หากกำจัดเท่าไหร่ แต่ยังมีการผลิตฝุ่นในยานพาหนะอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพียงแต่จะลดปริมาณได้ช่วงขณะเดียวเท่านั้น

 

          เมื่อถามว่า โอกาสที่รถยนต์ส่วนบุคคลจะวิ่งวันคู่วันคี่มีหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า จะเกิดกระแสว่าบางบ้านที่มีสตางค์จะซื้อรถทะเบียนคู่ ทะเบียนคี่ จริงๆ แล้วต้องอยู่ที่จิตสำนึกของคนไทย วันนี้ถ้าเลือกจะเกรียนบนโลกออนไลน์ หรือเลือกที่จะทำอะไรเพื่อชีวิตของเราและคนกทม.ขอให้เลิกเกรียน แล้วหันมาทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับสังคมจะดีกว่า