เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ในคดีล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี 2552 ซึ่งมีผลให้ พ.ต.ท.ไวพจน์ ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส. และทำให้ตำแหน่งส.ส.เขต 2 กำแพงเพชรว่างลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่นั้น

 

          ขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ประสานไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลเสนอทูลเกล้าให้ทรงตราพ.ร.ฎ เลือกตั้งเลือกตั้งส.ส.เขต 2 กำแพงเพชรแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งคาดว่าจะเข้าพิจารณาในการประชุมครม.สัปดาห์หน้า โดยเมื่อพ.ร.ฎ.เลือกตั้งใช้บังคับแล้ว ภายใน 5 วัน กกต.ก็จะประชุมและประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 63 เป็นวันเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นวันที่ 40 ของกรอบเวลา 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง และคาดว่าจะกำหนดเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 2 ก.พ. 63